Mijn favorieten

Taxatie

Taxeren: een huis heeft vele waarden
 

Wanneer een huis te koop wordt aangeboden, is de vraag actueel wat de verkoopwaarde ervan is. In beginsel zal de verkoopwaarde door koper en verkoper anders worden ingeschat. Zowel bij koper als verkoper spelen persoonlijke en emotionele argumenten vaak een grote rol. Een dergelijk argument is bijvoorbeeld de aanwezigheid van openbare voorzieningen en winkels in de nabije omgeving. Een argument dat voor één meer gewicht in de schaal legt dan voor de ander. Tot nu toe hebben we het over de verkoopwaarde van een pand gehad. Onroerend goed heeft echter verschillende soorten waarden. Voor de opstalverzekering praat men over de herbouwwaarde, de bank vindt de executiewaarde belangrijk en de fiscus rekent met de waarde in het economisch verkeer.
 

Het belang van een objectieve taxatie
 

Of u nu koper bent of eigenaar van onroerend goed, op een gegeven moment is het belangrijk te beschik ken over een realistisch waardeoordeel van een ter zake deskundige. Een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten.
 

Financiering of gemeentegarantie
 

Als u een huis koopt, doet u dat waarschijnlijk niet met eigen geld. Daar is meestal een lening voor nodig. Omdat de bank het geleende bedrag in de toekomst graag terugziet, wil zij de executiewaarde weten. Dat is de waarde van het onroerend goed bij 'gedwongen openbare verkoop' (veiling). Mede op basis daarvan zal de bank beslissen een hypotheek te verstrekken. Ook bij het aanvragen van een gemeentegarantie moet een taxatierapport worden overlegd.
 

Fiscus en verzekering
 

Voor de onroerend goed- en de inkomstenbelasting wordt uitgegaan van de "waarde in het economisch verkeer". Met een herbouwwaarde taxatie van een NVM-makelaar, kan de verzekeringsmaatschappij de juiste premie voor bijvoorbeeld de opstalverzekering vaststellen.
 

Waarop is een taxatie gebaseerd?
 

Het taxatierapport van de NVM-makelaar is gebaseerd op een afweging van belangrijke gegevens die betrekking hebben op het onroerend goed. Het taxatie- rapport bevat dan een beoordeling van de waarde gebaseerd op objectieve en subjectieve factoren zoals ligging, courantheid en gemeentelijke voorschriften (bestemmingsplannen). Factoren die -afhankelijk van de soort waarde- van invloed kunnen zijn bij een taxatie:
 

  • de staat van onderhoud;
  • de inhoud en grootte;
  • de stand;
  • de omgeving waarin het huis staat;
  • de toekomstige inrichting van die omgeving regels van de overheid;
  • constructie en gebruikte materialen;
  • mate van isolatie en energiekosten en
  • verplichtingen en rechten ten aanzien van de grond die bij het huis hoort.
 

Een andere factor die van grote invloed kan zijn op de waarde is de verhouding tussen vraag en aanbod op de markt: een groot huizenaanbod bij weinig gegadigden drukt de waarde, weinig aanbod bij veel vraag daarentegen drijft de prijs omhoog. Een taxatie is een momentopname. Zeker wanneer de woningmarkt sterk in beweging is. Hypotheek- verstrekkende instellingen verlangen in het algemeen dat de taxatie door een beëdigd taxateur wordt uitgevoerd. Voor een taxatie in het kader van de gemeentegarantie wordt deze voorwaarde steeds gesteld.
 

Door te werken met een NVM-makelaar bent u ervan verzekerd dat het taxatierapport door een deskundige is opgemaakt. Onze brede praktijkervaring en de voortreffelijke informatiebron: het NVM-uitwisselingssysteem, zijn daarnaast de garantie voor een goede, zo objectief mogelijke taxatie. Het NVM-uitwisselingssysteem is een computersysteem dat ons als NVM-makelaar dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op de woningmarkt en inzicht geeft in vraag en aanbod binnen ons werkgebied. Het kan voorkomen dat taxateurs verschillend oordelen over de waarde van een woning. Dit is niet vreemd, maar een logisch gevolg van het feit dat het om een schatting gaat. Binnen bepaalde marges mogen de waardeoordelen dan ook van elkaar verschillen, zonder dat gezegd kan worden dat er een niet juist is.
 

Heeft u een (NWWI) taxatierapport nodig of wilt u meer weten over het uitvoeren van een taxatie? Maak een afspraak met Greeven Makelaardij ons telefoonnummer is: 023-5739234